Hakkında

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı resmi ve özel okullarda ya da işyerlerinin eğitim birimlerinde uygulanacak olan eğitim programlarının düzenlenmesini ve öğretimin etkililiğinin arttırılmasını sağlayacak uzmanların yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Anabilim dalında yüksek lisans (tezli ve tezsiz) ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Anabilim Dalında; 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.